1- қосымша  
        Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына,
жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы
  Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан  
  Жылу энергиясын жабдықтау қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы мәлімет
  2023 жылғы 1 жартыжылдық  ішіндегі есептік кезең  
  Индексі ИТС-1            
  Кезеңдігі: жартыжылдық            
  Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері  
  Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу Комитеті    
№ р/с Көрсеткіштердің атауы* Өлшем бірлігі Тарифтік сметада көзделген  Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері % ауытқу Ауытқудың себептері  
 
1 2 3 4 5 6 7  
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы,  мың теңге 51032 36253 -29,0 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
  оның ішінде            
1 Материалдық шығындар, барлығы,  мың теңге 48363 34011 -29,7 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
  оның ішінде            
1. 1. Ыстық  судағы сатып алынған энергия мың теңге 28033 21045 -24,9 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
1. 2. Жылу энергиясын беру және тарату мың теңге 20330 12966 -36,2 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
2 Еңбекақы шығындары, барлығы мың теңге 2447 2005 -18,1 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
  оның ішінде            
2.1. Еңбекақы мың теңге 2 258 1 735 -23,2 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
2.2. Әлеуметтік салық мың теңге 189 270 42,9 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
3 Амортизация  мың теңге 31 22 -29,0 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
4 Басқа да шығындар, барлығы мың теңге 191 215 12,6 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
  оның ішінде            
4.1 кеңсе шығындары мың теңге 41 70 70,7 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
4.2 Коммуналдық қызметтер мың теңге 135 139 3,0 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
4.3 Байланыс қызметтері мың теңге 15 6 -60,0 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
II Жабдықтар үстемесі бойынша барлық шығындар мың теңге 2669 2242 -16,0 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
               
III Барлық шығындар мың теңге 51032 36253 -29,0 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
IV Барлық кірістер мың теңге 51032 33067 -35,2 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
V  Көрсетілген қызмет көлемі                        - тұрғындар   үшін                                            -басқалар үшін мың. Гкал 18,436 11,758 -36,2 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
VI Жабдықтар үстемесі  теңге/Гкал 144,77 337,98 133,5 бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру  
VII  Тариф                                                                - тұрғындар  үшін                                                   -басқалар үшін теңге/Гкал 2768,06       2586,44       3169,17 2610,27                     2440,0                              2906,13      
  Ұйымның атауы  "Теплосервис-Ақсу" КМК      
  Мекен-жайы Ақсу қ., Вокзальная көшесі, 5-үй      
  Телефоны 8(71837)50130      
  Электрондық пошта мекен-жайы  teploservis_aksu@mail.ru      
  Орындаушының аты-жөні Хасенова  60785      
  Директор _________ К.Д. Ибраев      
  Күні  2023 жылғы "24" шілде             
  М.О.