1- қосымша
        Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына,
жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы
  Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан  
  Жылу энергиясын беру және тарату қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы мәлімет
  2023 жылғы 1 жартыжылдық ішіндегі есептік кезең  
  Индексі ИТС-1          
  Кезеңдігі: жартыжылдық          
  Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері  
  Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу Комитеті  
№р/с Көрсеткіштердің атауы* Өлшем бірлігі Бекітілген тарифтік сметада көзделген Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері % ауытқу Ауытқудың себептері
1 2 3 4 5 6 7
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы,  мың теңге 401014 274888 -31,5 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  оның ішінде          
1 Материалдық шығындар, барлығы,  мың теңге 151557 98385 -35,1 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  оның ішінде          
1. 1. Жанғыш, жаққыш материалдар мың теңге 17197 10879 -36,7 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
1. 2. энергия (технологияға электроэнергия) мың теңге 5740 4529 -21,1 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
1.3. Нормативтік техникалық шығындар мың теңге 128620 82977 -35,5 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
    % 15,18 15,18 0,0  
    мың.Гкал 59142,04 38200,62 -35,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
2 Еңбекақы шығындары, барлығы мың теңге 198315 123954 -37,5 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  оның ішінде          
2.1. Еңбекақы  мың теңге 179 698 111 424 -38,0 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
2.2. Әлеуметтік салық мың теңге 15023 9874 -34,3 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
2.3. ОСМС мың теңге 3594 2656 -26,1 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
3 Амортизация  мың теңге 22977 18551 -19,3 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
4 Жөндеу, барлығы, мың теңге 19191 21760 13,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  оның ішінде          
4.1. Негізгі қордың өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу жұмысы мың теңге 19191 21760 13,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
5 Үшінші тараптар қызметтері мың теңге 2610 2873 10,1 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
6 Басқа да шығындар, барлығы мың теңге 6364 9365 47,2 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  Басқа да шығындар, барлығы          
6.1 ТҚ және ЕҚ арналған шығындар мың теңге 1863 1008 -45,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
6.2 Қосалқы бөлшектер мың теңге 2788 6180 121,7 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
6.3 Коммуналдық қызметтер мың теңге 537 699 30,2 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
6.4 Басқа материалдар мың теңге 1176 1478 25,7 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
II Кезеңдегі барлық шығындар мың теңге 27164 23387 -13,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
7 Жалпы  және әкімшілік шығындар, барлығы мың теңге 27164 23387 -13,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  оның ішінде          
7.1 Әкімшілік қызметкерлерінің еңбекақысы мың теңге 13375 10661 -20,3 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
7.2 Әлеуметтік салық мың теңге 1114 918 -17,6 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
7.3 ОСМС   267 296 10,9 сәйкес
7.4 салықтар мың теңге 6464 6475 0,2 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
7.4.1 Мүлік салығы мың теңге 5530 6144 11,1 қайта бағалау
7.4.2 Көлік салығы мың теңге 445 14 -96,9 2021 жылғы шілде айында көлік салығын төлеу
7.4.3. Жер салығы мың теңге 205 115 -43,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
7.4.4. РЧС қолданғаны үшін салық мың теңге 59 69 16,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
7.4.5 қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем мың теңге 225 133 -40,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4 Басқа шығындар мың теңге 5944 5037    
8.4.1 амортизация мың теңге 648 386 -40,4 тарифтәк сметада қарастырылмаған
8.4.2 іс-сапар мың теңге 487 644 32,2 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4.3 коммуналдық қызметтер мың теңге 379 621 63,9 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4.4 байланыс қызметтері мың теңге 820 456 -44,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4.5 банк қызметтері мың теңге 476 103 -78,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4.6 аудиторлық, консалтингтік және маркетингтік қызметтер мың теңге 496 468 -5,6 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4.7 кезеңдік басылым мың теңге 17 17 0,0 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
8.4.8 кеңсе шығындары мың теңге 307 425 38,4 сәйкес
8.4.9 қызметкерлерді сақтандыру және медбақылау мың теңге 2314 1917 -17,2 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
  тарифте қарастырылмаған тарифтер мың теңге   5792    
III Барлық шығындар мың теңге 428178 304067 -29,0 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
IV Кіріс (БПА СП) мың теңге 1461 -39523   жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
V Реттелетін базалық пайдаланылған активтер (БПА) мың теңге 429639 264544 -38,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
VI 2020 жылы алынбаған табыс мың теңге       жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
VII Барлық кіріс (нормативті шығындарды қалпына келтіру есебінен) мың теңге 429639      
VIII Көрсетілген қызмет көлемі мың. Гкал 389,605 239,893 -38,4 жартыжылдық деректерді  бір жылдық шығындармен салыстыру
IV Тариф теңге/Гкал 1102,76 1102,76   сәйкес
  Ұйымның атауы  "Теплосервис-Ақсу" КМК    
  Мекен-жайы Ақсу қ., Вокзальная көшесі, 5-үй    
  Телефоны 8(71837)50130    
  Электрондық пошта мекен-жайы  teploservis_aksu@mail.ru    
  Орындаушының аты-жөні Хасенова  60785    
  Директор _________ К.Д. Ибраев    
  Күні 2023  жылғы "24" шілде           
  М.О.